TEAMS LATEN GROEIEN EN BLOEIEN

MENSEN maken successen... en successen MAKEN MENSEN... 

doelgroep / voorkennis

Deze training of workshop wordt aangepast naargelang de scope: 

Voor leidinggevenden wordt gefocust op motivatietechnieken voor zijn/haar team.
Voor teams zoeken we naar sterktes in de teamwerking om de onderlinge communicatie te verbeteren zodat mensen vanuit een positieve "flow" liever -en dus effectiever- werken binnen de organisatie.

 

methodiek

Persoonlijkheidsvoorkeuren via Insights Discovery
Inzichtelijk leren vanuit een ervarend model.
Babbels, inzichtsverruimende werkvormen, peer learning.
Intervisiemodellen.

WAT DOE JE (BETER) NA DEZE OPLEIDING?

Respect opbrengen (en krijgen) voor verschillende persoonlijkheden.
Feedback geven zodat constructieve verandering mogelijk wordt.
De juiste m/v op de juiste plaats (en met veel goesting!).
Verbindend communiceren.

 

praktisch

Vanuit een vragenlijst worden de persoonlijkheidsvoorkeuren van teamleden in kaart gebracht. We stellen een teamwiel op, dat de communicatie binnen het team vergemakkelijkt. Bepaalde thema's kunnen ook hier aan bod komen (bijvoorbeeld: waarom mislukken vergaderingen steeds? Wat houdt ons tegen om echt plezier te hebben in het werk? Hoe kunnen we elkaars kracht gebruiken, en dus stress verminderen?)

PROGRAMMA

Persoonlijke effectiviteit: aan jezelf ken je de ander.
Introvert of extravert? Hoe pak je dat aan?
Hoe nemen mensen beslissingen?
Hoe wordt het team (en de leden) gemotiveerd?
Je eigen sterktes en ook je blinde vlekken onderkennen (Ofman Kwadrant)
De fasen van een team... en de daarbijhorende uitdagingen.
Eigen thema's...

 

EEN UITGEBREIDE INTAKE IS NODIG OM TE ZORGEN DAT DE WORKSHOP EEN MAXIMAAL RESULTAAT GEEFT.


Contacteer ons om meer te vernemen of een afspraak te maken.