HRM-Support


Elk succes is het werk van MENSEN. Wij helpen u om uw organisatie af te stemmen op die drijvende kracht. U kan onder meer op ons beroep doen voor:

  • Het ontwikkelen / implementeren van een beleid rond performance management.

  • Het formuleren van missie, visie en waarden.

  • Het voeren van een loonbeleid.

  • Het op punt stellen van een car policy.

  • Het in kaart brengen van het werkverzuim en het motiveren van een verzuimbeleid.

  • Het voeren van functioneringsgesprekken.

  • Het werken met een sanctiebeleid

  • Het opstellen van een opleidingsmatrix.

  • ...

happy-woman-326x245.jpg

Werkgeluk: onbetaalbaar en ... gratis