ASSERTIVITEIT

Niet iedereen vindt een goede manier om voor zichzelf op te komen. Sommigen hebben daar zelfs (NOG) geen last van; en toch kan je het leren, zonder je eigenheid te verliezen.

doelgroep / voorkennis

Iedereen die in veilige omstandigheden willen leren om voor zichzelf op te komen, zonder de relatie te schaden.
Mensen die zich (onbewust) problemen op de hals halen door hun, soms te directe, manier van communiceren.

 

methodiek

Theoretische inzichten en praktische oefeningen wisselen elkaar af. De cases komen uit de eigen professionele context.
Respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden.

WAT doe je (beter) na DEZE OPLEIDING?

Je mening overbrengen zonder iemand te beledigen
Opkomen voor je eigen belang of dat van het team
Grenzen stellen
Weerstaan aan druk
Beter en respectvol communiceren
 

 

praktisch

De nadruk ligt op het vergroten van het zelfvertrouwen in (moeilijke) gesprekken. Daarom werken we met terugkomsessies. Dit geeft de mogelijkheid aan deelnemers om nieuw verworven competenties in de praktijk en voorzichtig uit te proberen. Eerlijke feedback en praktische tips helpen om kleine stappen te nemen. Het leerproces kan persoonlijk worden begeleid via coaching.

PROGRAMMA

Inzicht in de eigen communicatievoorkeur
Agressief, subassertief, manipulatief of toch liever assertief?
De ik-boodschap als basis voor assertief gedrag
Verbale en non-verbale communicatie in overeenstemming brengen
Moeilijke boodschappen succesvol brengen
Feedback geven en ontvangen
Proactief handelen om moeilijke gesprekken te vermijden
Een assertief verzoek doen

 

preview of synopsis van deze training bekomen?

Stuur een e-mail en je ontvangt ons whitepaper rond dit topic
Download hier de printklare programmafiche.