Commerciële vaardigheden

DIENSTEN VERKOPEN: EEN KUNST: Hoe verkoop je lucht? Nochtans een levensnoodzakelijk product!

E-MAILEN OP KLANTGERICHTE WIJZE:: korte, duidelijke, krachtige én klantgerichte e-mails schrijven ... en ook krijgen. Daar knapt je mailbox van op!

KLACHTEN ALS KANSEN: elke klacht is een kans... om de tweede keer een prima "eerste indruk" te maken.

KLANTGERICHTHEID: onbeleefdheid of slechte behandeling van klanten brengen 5 X meer schade toe aan een bedrijf ... dan -bijvoorbeeld- een (te) hoge prijs.

ONDERHANDELEN MET RESPECT: Er is zoveel meer te bespreken dan de prijs! Wanneer je tegenpartij een partner wordt, winnen jullie allebei. En zo werk je aan duurzame (klanten)relaties!

OVERTUIGEN: Met je eigen standpunt kan je niemand over de streep trekken... wel met dat van henzelf! Cialdini vatte het in zes principes. Laat ons die (leren) toepassen... ik luister.

PRESENTEREN MET IMPACT: Filmpjes of muziek? Heel kort.. of met een verhaal?  Formeel of .? En waar blijf je met je handen? Je krijgt tonnen tips en bergen zelfvertrouwen.

SALES: Verkoop nooit je product: luister, wek vertrouwen... en feliciteer je klant met zijn beslissing!

TELEFOONGESPREKKEN (ook moeilijke) VOEREN: telefoneren is communiceren². Slechts 7% van je boodschap zit in woorden. Hoe maak je deze "handicap" tot jouw voordeel?