DOELSTELLINGSGESPREKKEN VOEREN

Van de babbel aan de koffiemachine tot het formuleren van een Persoonlijk OntwikkelPlan in een formele setting: zo'n gesprek wordt meer dan een "verplicht nummer".

doelgroep / voorkennis

Geen voorkennis vereist. Deelnemers bezorgen vooraf voorbereidingsdocumenten en functiebeschrijvingen.
De training kan leidinggevenden en co-workers apart benaderen of in een gezamenlijke setting. 
Tussen dag 1 en dag 2 wordt van de deelnemers een praktijkoefening gevraagd.

 

methodiek

Theoretische inzichten en praktische oefeningen wisselen elkaar af. De cases komen uit de eigen (professionele) context.
Ontdekkende kennisrondes via situatiespel
Simulaties met acteur
Feedback via intervisie

Het werken met gecombineerde doelgroep (leidinggevenden en medewerkers) maakt dat de oefengesprekken gevoerd kunnen worden vanuit de eigen invalshoek (een medewerker moet geen leidinggevende “spelen” en andersom), vermits beide groepen aanwezig zijn en met elkaar kunnen oefenen. 

WAT DOE JE (BETER) NA DEZE OPLEIDING?

Het gesprek met zelfvertrouwen vanuit een positieve ingesteldheid benaderen
Een gesprek voorbereiden (lijst noodzakelijke componenten)
Een gesprek op assertieve wijze voeren
De deelnemers leren feedback geven (hoe? wanneer? hoe vaak? waarom?) en uitnodigend luisteren
Sterke en zwakke punten van jezelf en anderen benoemen
Tot de kern van de zaak (durven) komen

 

praktisch

2 dagen met tussenin een periode van borging.
Iedere deelnemer (zowel medewerker als leidinggevende) krijgt tussen dag 1 en dag 2 een opdracht mee zodat de vaardigheden in de praktijk kunnen worden toegepast en verankerd.

PROGRAMMA

Je mening met respect verkondigen
Smart formuleren van doelstellingen
De piramide van Maslow, toegepast binnen de eigen context
Het identificeren van motivatoren bij co-workers
Breinprincipes die een rol spelen bij gedragsverandering
Johari: je eigen blinde vlek verkennen en ze als opportuniteit zien
Het resultaat in een POP omzetten

 

preview of synopsis van deze training bekomen?

Stuur een e-mail en je ontvangt ons whitepaper rond dit topic.
Download hier de printklare programmafiche.