Persoonlijk leiderschap

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien
— Franciscus van Assisi

ASSERTIVITEIT: Niet iedereen vindt een goede manier om voor zichzelf op te komen. Sommigen hebben daar zelfs (NOG) geen last van; en toch kan je het leren, zonder je eigenheid te verliezen.

CONFLICTHANTERING: Leer je eigen favoriete conflictmodel kennen. Ga je ervoor... of dek je het toe? Vanaf nu leer je te kiezen, al naargelang de omstandigheden die voor jou belang hebben.

DOELSTELLINGSGESPREKKEN VOEREN: Van de babbel aan de koffiemachine tot het formuleren van een Persoonlijk OntwikkelPlan in een formele setting: zo'n gesprek wordt meer dan een "verplicht nummer".

FEEDBACK GEVEN EN KRIJGEN: Leer (en ervaar) hoe juiste feedback jou en anderen kan doen groeien.

GELUKKIG WERKEN IN TEAM: Waar ben jij goed in? En wat stoort je aan Mia? Hoe verlopen (of mislopen?) de vergaderingen? Wie of wat komt het team te kort? En weten we wel écht hoe we constructief met elkaar moeten omgaan? Doelstellingen 2020 focussen allemaal op E.I.Tijd om van geluk, ook werk te maken.

JE EIGEN LEIDERSCHAPSSTIJL (VERANDEREN): Hershey & Blanchard(1987) hebben gelijk gekregen. Als leidinggevende doe je best meer (of minder!) dan vertellen hoe iets moet gebeuren. 

MOTIVEREN...KAN JE LEREN: Weet wat mensen beweegt... en beweeg ze!

NEEN LEREN ZEGGEN... met behoud van de relatie. Zeg "neen" op de drie eerstvolgende vragen die je krijgt. Lukt dat? Hoe voelt het?

OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE: Lukt het jou om je kalmte te bewaren? Dan wordt het gesprek vast constructief! Je grenzen bewaken en je toch openstellen... daar wordt iedereen, ook jijzelf, beter van!

ONDERHANDELEN: Er is zoveel meer te bespreken dan de prijs! Wanneer je tegenpartij een partner wordt, winnen jullie allebei. En zo werk je aan duurzame (klanten)relaties!

OVERTUIGEN: Met je eigen standpunt kan je niemand over de streep trekken... wel met dat van henzelf! Cialdini vatte het in zes principes. Laat ons die (leren) toepassen... ik luister.

PROCESMATIG WERKEN: Het definiëren van de doelstelling van een proces, het toewijzen van de proceseigenaar en het logisch in kaart brengen van de processtappen... dat is de kern van elke goeddraaiende organisatie. Dus doen we dat ... stap voor stap.

PROJECTMATIG WERKEN: Concept, Engineering, Realisatie, Implementatie, Nazorg. In elke fase speelt je, als projectleider, een cruciale rol! 

SLECHT NIEUWS BRENGEN: maar wel zonder er wakker van te liggen!

STRESS EN BURN-OUT VERMIJDEN: samen als team werken aan een positieve balans tussen last en draagkracht.

TEAMS LATEN GROEIEN EN BLOEIEN: MENSEN maken successen... en successen MAKEN MENSEN... 

TIMEMANAGEMENT: Belangrijk en dringend? Doe het zelf! En anders?

VERGADEREN... MET PLEZIER! maar wel zo weinig mogelijk!