ilse OK.jpg

Ilse Vantilborgh


Ilse Vantilborgh is vanuit haar dagelijkse praktijk als trainer bij ARIADNE Consultancy steeds bezig met kwalitatieve communicatie, dit zowel in commerciële als in niet-zakelijke omgevingen.

In haar loopbaan heeft ze op succesvolle wijze het bedrijfsleven weten te combineren met het lesgeven. Haar ervaring als filiaaldirecteur bij BACOB is haar uitgangspunt geweest voor het streven naar meer klantgerichte communicatietechnieken, zowel schriftelijk als mondeling. Dit geeft ze vorm in haar trainingen rond onderhandelen, klantgerichtheid en klachtenbehandeling. Ook maakt ze gebruik van haar vaardigheid in NLP-technieken/neurocognitivisme en haar expertise in Insights Discovery® om (persoonlijk-) leiderschapstrajecten te coachen.

Voor haar trainingen kan ze putten uit een ruime didactische ervaring, die nauw aansluit op haar expertise in Nederlandse en Engelse communicatie.