Carlos Herman


Als financial consultant helpt Carlos organisaties om inzicht te krijgen in de betekenis van hun zakencijfers. Zijn ervaring laat toe om de vertaalslag te maken van cijfergegevens uit het verleden naar een werkende strategie en langetermijndoelstellingen. Bij zijn advies staat steeds de ondernemer centraal, al verstaat hij prima de kunst om zijn analyses te onderbouwen met realistisch cijfermateriaal… in klare taal.


 
Foto Carlos Herman2.jpg