Coaching betekent dat je in een 1-2-1-setting een vaardigheid onder de knie krijgt. Het kan meestal on-the-job gebeuren. Je leert op eigen ritme én tempo. Door de persoonlijke benadering en de onmiddellijke toepasbaarheid gaat het verwerven van nieuwe competenties veel sneller. Je focust immers enkel op jouw eigen leerdoelen en niet op die van een hele groep. Bovendien kan je in alle vertrouwen fouten maken en daar leert men tenslotte toch het meeste van.

Coaching kan ook in een klein gezelschap gebeuren (max 3), zolang de leerdoelstellingen én het niveau van alle deelnemers overeenstemmen.

 Je kan dus opteren voor coaching voor zowat alle domeinen waarin ook training wordt aangeboden. Inhoudelijk is er immers weinig verschil: onderhandelingstechnieken of de ideale e-mail worden er, bijvoorbeeld, niet plots anders op. Het onderscheid zit hem in de aanpak. Bij coaching gaat elke (deel)- leervraag uit van de klant.

COACHING-TRAJECTEN VOOR MANAGERS

 

Het formuleren / ontwikkelen van een strategisch beleid

Leidinggeven door een goede communicatie

Mensen motiveren door hun persoonlijke voorkeuren te respecteren

Een verzuimbeleid uitstippelen

De "juiste" mensen recruteren

Een klachtbehandelingsproces uitdokteren

Verbindend communiceren

Een sanctiebeleid ontwikkelen (én uitvoeren)

Klantgericht én assertief zakendoen